Ametnike kontaktid

Valdkond Asutus Kontaktisik Telefon e-post
Majandustegevuse   registri  üldinfo ja tehnilised  küsimused Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium  

 6687080

register@mkm.ee
         
Valdkondade sisulised küsimused        
Turism Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kati Kikas 6256328 kati.kikas@mkm.ee
Kaubandus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Anne Laar 6256411 anne.laar@mkm.ee
Ehitus Tehnilise Järelevalve Amet     majandustegevusteade@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Liina Roosimägi 6672004 liina.roosimagi@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Ivi Nõmm 6672151 ivi.nomm@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Kati Tamtik 6672152

kati.tamtik@tja.ee

Seadmetööd Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium  Merike Ring 6256472 merike.ring@mkm.ee 
Vastavushindamisasutusena tegutsemine  Tehnilise Järelevalve Amet Reino Bürkland 6672173 reino.burkland@tja.ee
Tuleohutus        
  Päästeamet Margus Piik 6282009 margus.piik@rescue.ee
  Siseministeerium Mari Tikan 6125142 mari.tikan@siseministeerium.ee
Vedelkütus Maksu- ja Tolliamet   6762585 mtr@emta.ee
Finantsteenused Politsei- ja   Piirivalveamet Rahapesu Andmebüroo   6123869

rab.jarelevalve@politsei.ee

https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/index.dot

Rehabilitatsiooniteenused Sotsiaalkindlustusamet Maiu Kauber 6208356; 53827211 maiu.kauber@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekandeteenused Sotsiaalkindlustusamet  Ülle Tiits 6208371; 5188697  ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee 
  Sotsiaalkindlustusamet Tiiu Pärnmäe 6208346  tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Asenduskodu Sotsiaalministeerium Helen Jõks 715 3472 helen.joks@sm.ee
Lapsehoiuteenused Sotsiaalministeerium Gabriela Rooso 6269226 gabriela.rooso@sm.ee
  Sotsiaalkindlustusamet Maiu Kauber 6208356; 53827211  maiu.kauber@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Töötervishoiuteenus   Terviseamet Kaie Kudre 6509856 kaie.kudre@terviseamet.ee
Tööturg Sotsiaalministeerium Annika Sepp 6269722 annika.sepp@sm.ee
  Sotsiaalministeerium Mariliis Proos 6269255 mariliis.proos@sm.ee
Biotsiid Sotsiaalministeerium Kristo Kleemann 6269151 kristo.kleemann@sm.ee
Meediateenused Tehnilise Järelevalve   Amet Peeter Sookruus 6672082 peeter.sookruus@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Tais Vakrõõm 6672084 tais.vakroom@tja.ee
Raudtee Konkurentsiamet Väino Siibek 6672524 vaino.siibek@konkurentsiamet.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Margus Meius 6672050 margus.meius@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Heigo Saare 6672051 heigo.saare@tja.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Indrek Laineveer 6397636 indrek.laineveer@mkm.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Marko Roots 6397656 marko.roots@mkm.ee
Post Konkurentsiamet Indrek Ahermaa 6672510 indrek.ahermaa@konkurentsiamet.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Elena Reilent 6397666 elena.reilent@mkm.ee
Side Tehnilise Järelevalve   Amet Anne Tuisk 6672083 anne.tuisk@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Kristiina Repp 6672130 kristiina.repp@tja.ee
  Tehnilise Järelevalve   Amet Erika Adams 6672072 erika.adams@tja.ee
 Transport Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Katrin Tambur 6256368 katrin.tambur@mkm.ee
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium   Eda Rembel 6256427  eda.rembel@mkm.ee 
Hasartmängud Maksu- ja Tolliamet Ranno Aednurm 6762023 ranno.aednurm@emta.ee
  Maksu- ja Tolliamet Riina Rünt 6762024 riina.rynt@emta.ee
Lõhkematerjal ja pürotehnika Tehnilise Järelevalve   Amet Merilin Kraun 6672186

merilin.kraun@tja.ee

Elektrienergia,   maagaas, kaugküte Konkurentsiamet Anu Vainik 6672572 anu.vainik@konkurentsiamet.ee
  Konkurentsiamet Tiina Maldre 6672573 tiina.maldre@konkurentsiamet.ee
Teed Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Meelis Toome 6397603 meelis.toome@mkm.ee
  Maanteeamet Jaanus Heinla 6119366 jaanus.heinla@mnt.ee
Kaaviari   käitlemine Keskkonnaamet Jaanus Tuusti 5118445 jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee
  Keskkonnaministeerium Kadri Alasi 6262882 kadri.alasi@envir.ee
Mingi ja   kähriku tehistingimustes pidamine Keskkonnaamet Madli Linder 7302256 madli.linder@keskkonnaamet.ee
  Keskkonnaministeerium Merike Linnamägi 6262900 merike.linnamagi@envir.ee
Loomaaia   pidamine Keskkonnaamet Teet Koitjärv 6128802 teet.koitjarv@keskkonnaamet.ee
Metsakorraldustööde tegevusluba   Keskkonnaagentuur Enn Pärt 6771302 enn.part@envir.ee
  Keskkonnaagentuur Jüri Kõiv 5094480 juri.koiv@envir.ee
Pakendi   taaskasutusorganisatsiooni na tegutsemine Keskkonnaministeerium Kerli Rebane 6262859 kerli.rebane@envir.ee
Hüdrogeoloogilised   tööd Keskkonnaministeerium Kersti Türk 6262809 kersti.turk@envir.ee
Metsapuude   kultiveerimismaterjali tarnimine Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee
Metsataimeliigi   mikropaljundamine Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee
Metsapuude   seemnete pakendamise luba Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee

F-gaasid

Keskkonnaamet Monika Tischler 4355620;59117770 monika.tischler@keskkonnaamet.ee

 

Merendus

Veeteede Amet Marek Rauk 6205724 marek.rauk@vta.ee
  Veeteede Amet Pavel Muhhin 6205735 pavel.muhhin@vta.ee
Muinsuskaitse Muinsuskaitseamet Ilme Mäesalu 6403022 ilme.maesalu@muinas.ee
  Muinsuskaitseamet Maria Silla 6403019 maria.silla@muinas.ee
Relvaohutus ja turvateenused Politsei- ja   Piirivalveamet Teo Niklus 6123246 teo.niklus@politsei.ee