Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kiviõli Linnavalitsus
75005162
Kontaktandmed
332 1320
332 1327
valitsus@kivioli.ee
www.kivioli.ee
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, 43199
Kiviõli linn, Ida-Viru maakond