Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kiili Vallavalitsus
75020983
Kontaktandmed
679 0260
604 0155
kiili.vald@neti.ee
Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond, 75401
Kiili vald, Harju maakond