Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Karula Vallavalitsus
75001678
Kontaktandmed
276 40 624
276 40 624
karula.vald@mail.ee
www.karula.ee
Lüllemäe küla, Karula vald, Valga maakond, 68101
Karula vald, Valga maakond