Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Jõgeva Vallavalitsus
77000401
Kontaktandmed
277 23 065
277 23 079
Jogeva@jogevavv.ee
Suur tn 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, 48306
Jõgeva vald, Jõgeva maakond