Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Imavere Vallavalitsus
75004866
Kontaktandmed
389 7522
389 7522
imavere@imaverevv.ee
Viljandi mnt 6, Imavere küla, Imavere vald, Järva maakond, 72401
Imavere vald, Järva maakond