Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Iisaku Vallavalitsus
75013641
Kontaktandmed
337 2730
337 2731
iisakuvv@iisakuvv.ee
www.iisakuvv.ee
Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Viru maakond, 41101
Iisaku vald, Ida-Viru maakond