Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Häädemeeste Vallavalitsus
75000785
Kontaktandmed
446 4175
info@haademeeste.ee
www.haademeeste.ee
Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, 86001
Häädemeeste vald, Pärnu maakond