Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Hanila Vallavalitsus
75014020
Kontaktandmed
4772243
4775146
VV@HANILA.EE
Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond, 90102
Hanila vald, Lääne maakond