Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Halliste Vallavalitsus
75010074
Kontaktandmed
43 63 175
43 63 175
vald@halliste.vil.ee
Viljandi mnt 20, Halliste alevik, Halliste vald, Viljandi maakond, 69501
Halliste vald, Viljandi maakond