Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Elva Linnavalitsus
75008092
Kontaktandmed
7309 880
7309 880
elva@elva.ee
www.elva.ee
Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond, 61507
Elva linn, Elva vald, Tartu maakond