Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Aseri Vallavalitsus
75004174
Kontaktandmed
3351248
anu@aserivv.ee
Kesktänav 5, Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Viru maakond
Aseri vald, Ida-Viru maakond