Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Antsla Vallavalitsus
75010418
Kontaktandmed
7855390
7855276
VALD@ANTSLA.EE
Kreutswaldi 1, Antsla vallasisene linn, Antsla vald, Võru maakond, 66403
Antsla vald, Võru maakond