Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Anija Vallavalitsus
75018816
Kontaktandmed
608 4337
608 4488
anija@anija.ee
www.anija.ee
Kreutzwaldi 2, Kehra vallasisene linn, Anija vald, Harju maakond, 74306
Anija vald, Harju maakond