Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Albu Vallavalitsus
75004346
Valla ametiasutus
Kontaktandmed
3820500
albu.vald@albu.ee
www.albu.ee
Järva-Madise küla, Albu vald, Järva maakond, 73409
Albu vald, Järva maakond