Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Alatskivi Vallavalitsus
75006233
Kontaktandmed
7302370
7302371
sekretar@alatskivi.ee
www.alatskivi.ee
Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Alatskivi vald, Tartu maakond, 60201
Alatskivi vald, Tartu maakond