Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Ahja Vallavalitsus
75008505
Kontaktandmed
7993 970
7993 971
ahja@ahja.ee
www.ahja.ee
Illimari 6, Ahja alevik, Ahja vald, Põlva maakond, 63701
Ahja vald, Põlva maakond