Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Abja Vallavalitsus
75015812
Kontaktandmed
43 54 780
43 54 799
Abjavv@abja.matti.ee
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja vallasisene linn, Abja vald, Viljandi maakond, 69403
Abja vald, Viljandi maakond