Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Võru Maavalitsus
70003589
Kontaktandmed
786 8301, 7868318
786 8302
mv@mv.werro.ee
www.werro.ee/mv
Jüri 12, Võru linn, Võru maakond, 65620
Võru maakond