Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Valga Maavalitsus
70002727
Kontaktandmed
766 6111
766 6157
INFO@VALGAMV.EE
www.valgamaa.ee
Kesk 12, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, 68203
Valga maakond