Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Rapla Maavalitsus
70002880
Kontaktandmed
4841162
4841130
ENE.MATETSKI@RAPLAMV.EE
www.raplamv.ee
Tallinna mnt 14, Rapla vallasisene linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513
Rapla maakond