Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Lääne Maavalitsus
70004301
Kontaktandmed
472 5600
472 5601
INFO@LMV.EE
www.lmv.ee
Lahe 8, Haapsalu linn, Lääne maakond, 90503
Lääne maakond