Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Jõgeva Maavalitsus
70004117
Kontaktandmed
776 6333
776 6334
MV@JOGEVAMV.EE
www.jogevamaa.ee
Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva maakond, 48306
Jõgeva maakond