Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Pärnu Maavalitsus
70000603
Kontaktandmed
447 9733
447 9735
marko.truu@mv.parnu.ee
www.mv.parnu.ee
Akadeemia 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80088
Pärnu maakond