Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Häädemeeste Vallavalitsus
77000269
Valla või linna ametiasutus
Kontaktandmed
+372 56673533
karel.tolp@tahkuranna.ee