Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Valga Vallavalitsus
77000507
Valla või linna ametiasutus
Kontaktandmed
valga@valga.ee
Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, Valga maakond
Valga vald, Valga maakond