Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Mustvee Vallavalitsus
77000364
Valla või linna ametiasutus
Kontaktandmed
info@mustveelv.ee
Tartu tn 28
Mustvee vald, Jõgeva maakond