Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Ida-Viru Maavalitsus
70001449
Kontaktandmed
332 1201
332 1240
KANTSELEI@IVMV.EE
www.ivmv.ee
Keskväljak 1, Jõhvi vallasisene linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41594
Ida-Viru maakond