Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Elva Vallavalitsus
77000170
Valla või linna ametiasutus
Kontaktandmed
+372 7309880
elva@elva.ee
Kesk tn 32
Elva vald, Tartu maakond