Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Järva Vallavalitsus
77000335
Kontaktandmed
info@jarva.ee
Pikk tn 56