Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Mulgi Vallavalitsus
77000453
Kontaktandmed
abjavv@abja.ee
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond