Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
75039729
Linna ametiasutus
Kontaktandmed
3599153,3599156
linnamajandus@narva.ee
Peetri plats 3
Narva linn