Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Järva Maavalitsus
70001188
Valitsusasutus
Kontaktandmed
3859601
info@jarva.maavalitsus.ee
Rüütli tn 25, Paide linn, Järva maakond
Järva maakond