Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Keskkonnainspektsioon
70003106
Valitsusasutus
Kontaktandmed
696 2236
valve@kki.ee
Kopli tn 76, Põhja-Tallinnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10416