Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Veeteede Amet
70002414
Valitsusasutus
Kontaktandmed
620 5500
eva@vta.ee