Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Muinsuskaitseamet
70000958
Valitsusasutus
Kontaktandmed
640 3050
padevustunnistus@muinsuskaitseamet.ee