Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus
75003743
Kontaktandmed
44 92461
44 92648
knlv@kilingi.ee
Pärnu mnt 62, Kilingi-Nõmme vallasisene linn, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304
Kilingi-Nõmme vallasisene linn, Saarde vald, Pärnu maakond