Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Ülenurme Vallavalitsus
75007422
Kontaktandmed
7 412 205
7 412 595
Reet@ylenurme.ee
Pargi 2, Ülenurme alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, 61701
Ülenurme vald, Tartu maakond