Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Politsei- ja Piirivalveamet
70008747
Kontaktandmed
6123096
6123009
ppa@politsei.ee
www.politsei.ee
Pärnu mnt 139, Tallinn, Harju maakond