Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Kaisma Vallavalitsus
75001359
Kontaktandmed
244 93 449
244 93 449
kaisma.vald@mail.ee; kaismavv@parnumaa.ee
Vändra vald, Pärnu maakond, 87401
Vändra vald, Pärnu maakond