Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Võru Vallavalitsus
77000393
Kontaktandmed
+372 7821576
782 1371
vald@voruvald.ee
www.voruvald.ee
Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond, 65511
Võru vald, Võru maakond