Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Võhma Linnavalitsus
75022580
Kontaktandmed
43 77 228
43 77 052
vohma@vohma.ee
Tallinna 15, Võhma linn, Viljandi maakond, 70603
Võhma linn, Viljandi maakond