Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Viimsi Vallavalitsus
75021250
Kontaktandmed
6 066 805
6 066 800
info@viimsivv.ee
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, 74001
Viimsi vald, Harju maakond