Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Veriora Vallavalitsus
75020246
Kontaktandmed
79 58333 / 079
79 58333
veriora@estpak.ee
Uus 5, Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond, 64201
Veriora vald, Põlva maakond