Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Vastseliina Vallavalitsus
75021020
Kontaktandmed
78 51180
78 51180
vald@vastseliina.ee
Võidu 14, Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond, 65201
Vastseliina vald, Võru maakond