Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
75010499
Kontaktandmed
7976 382
7976 389
vald@vkuuste.ee
www.polvamaa.ee
Vastse-Kuuste alevik, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond, 63601
Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond