Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Varbla Vallavalitsus
75000526
Kontaktandmed
+372 4496680
+372 4496961
vallavalitsus@varbla.ee
Varbla küla, Varbla vald, Pärnu maakond, 88201
Varbla vald, Pärnu maakond