Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Vara Vallavalitsus
75009042
Kontaktandmed
7 315 840
74 93 817
VARA.VALD@MAIL.EE
Vara küla, Vara vald, Tartu maakond, 60401
Vara vald, Tartu maakond