Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Valga Linnavalitsus
75004748
Kontaktandmed
276 69 900
276 61 351
valgalv@valgalv.ee
Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, 68203
Valga vald, Valga maakond