Majandushaldusasutus

Haldusasutuse andmed
Tervisekaitseinspektsioon
70002940
Kontaktandmed
6943500
6943501
kesk@tervisekaitse.ee
Paldiski mnt 81, Tallinn, Harju maakond, 10617